Sjön Bysjön ligger mitt i centrala Ockelbo, på vintern plogas om möjligt en isbana för skridsko, spark och promenad upp på sjön.

Sommartid mäts vattenståndet automatiskt och presenteras tillsammans med vattentemperatur.

Läs mer om isbanan eller se mer information om vattenståndet.


Vattennivå

Aktuell
70 cm (sjunkande)


Vattentemperatur
18.8 grader C

Senaste uppdatering
24/5 2024, 01:03

Mer detaljerad information och historiska värden finns på sidan vattenstånd.

Vattennivån ska endast ses som en ungefärlig indikation, den avläses automatiskt och kontrolleras ej.

Aktuell nivå i centimeter kommer justeras när nivån kalibrerats mot en ny 0-punkt, nuvarande vattennivå är ungefärlig mot tidigare pegel vid Sundsbron.

Djupkarta över Bysjön

Visar djupet i hela Bysjön. Finns att köpa som nedladdningsbar karta i PDF-format men även tryckt i A1-format samt för ekolod / plotter (Lowrance).

Annons

Webbkamera / översiktsbild

Bilden uppdateras var tionde minut och visar en översiktsbild av isbanan på Bysjön, Ockelbo. Kameran är placerad så att enskilda personer inte ska kunna identifieras, för att värna den personliga integriteten.