Vattenståndet mäts automatiskt var 10’e minut under sommarhalvåret. Mätningen sker dock med enklare utrustning, för att jämna ut eventuella variationer som mätutrustningen tillför så är det presenterade värdet ett medelvärde av den senaste timmens mätningar, avrundat med en noggranhet av 5 cm.

Nedan finns diagram som visar historiska data, både per dag men även per timme för det senaste dygnet.

Vattennivå

Mätningen av vattenstånd pausades den 21 november, historiska data för sommaren 2023 finns kvar nedan.

Vattennivån ska endast ses som en ungefärlig indikation, den avläses automatiskt och kontrolleras ej.

Tendensen (stigande / sjunkande) kan ibland visa fel när vattenståndet är realtivt stabilt under längre tid.

Medelvattenstånd per dygn

Vattenstånd per timme, senaste dygnet

Medelvattenstånd per dygn, senaste 90 dagarna

Djupkarta över Bysjön

Visar djupet i hela Bysjön. Finns att köpa som nedladdningsbar karta i PDF-format men även tryckt i A1-format samt för ekolod / plotter (Lowrance).

Annons