Vattenståndet mäts automatiskt var 10’e minut under sommarhalvåret. Mätningen sker med enklare utrustning och för att jämna ut eventuella variationer som mätutrustningen tillför så är det presenterade värdet ett medelvärde av den senaste timmens mätningar, avrundat till en noggranhet av 5 cm.

Nedan finns diagram som visar historiska data, både per dag men även per timme för det senaste dygnet.

Vattennivå

Aktuell
45 cm (ingen skillnad)


Vattentemperatur
18.2 grader C

Senaste uppdatering
13/6 2024, 21:50

Vattennivån ska endast ses som en ungefärlig indikation, den avläses automatiskt och kontrolleras ej.

Tendensen (stigande / sjunkande) kan ibland visa fel när vattenståndet är stabilt under längre tid.

Vattenståndet är relativt till den pegel som tidigare satt på ett av fundamenten till gångbron över Testeboån (pegeln försvann dock vid vårdfloden 2023).

Vattenstånd per timme, senaste 24 timmarna

Medelvattenstånd per dag

Historiska data

2023

Öppna data

API

Nyheter & förändringar

Visa

Djupkarta över Bysjön

Visar djupet i hela Bysjön. Finns att köpa som nedladdningsbar karta i PDF-format men även tryckt i A1-format samt för ekolod / plotter (Lowrance).

Annons