Vattenståndet mäts automatiskt var 10’e minut under sommarhalvåret. Mätningen sker dock med enklare utrustning, för att jämna ut eventuella variationer som mätutrustningen tillför så är det presenterade värdet ett medelvärde av den senaste timmens mätningar, avrundat med en noggranhet av 5cm.

Nedan finns diagram som visar historiska data, både per dag men även per timme för det senaste dygnet.

Vattennivå

Aktuell
50 cm (stigande)


Vattentemperatur
16.2 grader C

Senaste uppdatering 2023-09-22 09:36:01

Vattennivån ska endast ses som en ungefärlig indikation, den avläses automatiskt och kontrolleras ej.

Aktuell nivå i centimeter kommer justeras när nivån kalibrerats mot en ny 0-punkt, nuvarande vattennivå är ungefärlig mot tidigare pegel vid Sundsbron.

Tendensen (stigande / sjunkande) kan ibland visa fel när vattenståndet är realtivt stabilt under längre tid.

Medelvattenstånd per dygn

Vattenstånd per timme, senaste dygnet

Djupkarta över Bysjön

Visar djupet i hela Bysjön. Finns att köpa som nedladdningsbar karta i PDF-format men även tryckt i A1-format samt för ekolod / plotter (Lowrance).

Beställ här

Annons